Катедра "Индустриален мениджмънт"

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител
доц. д-р Тони Михова
659 714
mihova@tu-plovdiv.bg
1214
Секретар
Иванка Атанасова
659 717
1217
Преподавател
доц. д-р Владимир Иванов
659 715
1215
Преподавател
гл.ас. д-р Десислава Шатарова
659 716
desislava@tu-plovdiv.bg
1216
Преподавател
гл.ас. д-р Елена Златанова
659 716
1216
Преподавател
гл.ас. д-р Таня Гигова
659 706
gigova@tu-plovdiv.bg
1206
Преподавател
ст.преп. Анет Арабаджиева
659 707
1207
Преподавател
ст.преп. Константина Няголова
659 722
1222
Преподавател
ст.преп. Надя Попова
659 707
n.popova@tu-plovdiv.bg
1207
Преподавател
ст.преп. Пенка Танева
659 722
tanneva@tu-plovdiv.bg
1222
Преподавател
преп. д-р Даниела Вълева
659 716
1216
Преподавател
преп. Надежда Гешанова
659 716
1216
Специалист
икон. Бойчо Бочев
659 712
1212
Специалист
икон. Георги Георгиев
659 706
1206
Специалист
икон. Николай Катранджиев
659 715
1215