Катедра "Индустриален мениджмънт"

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител
доц. д-р Тони Михова
659 714
mihova@tu-plovdiv.bg
1214
Секретар
Иванка Атанасова
659 717
1217
Преподавател
доц. д-р Владимир Иванов
659 715
1215
Преподавател
гл.ас. д-р Десислава Шатарова
659 716
desislava@tu-plovdiv.bg
1216
Преподавател
гл.ас. д-р Елена Златанова
659 716
1216
Преподавател
гл.ас. д-р Таня Гигова
659 706
gigova@tu-plovdiv.bg
1206
Преподавател
ст.преп. Анет Арабаджиева
659 707
1207
Преподавател
ст.преп. Константина Няголова
659 722
1222
Преподавател
ст.преп. Надя Попова
659 707
n.popova@tu-plovdiv.bg
1207
Преподавател
ст.преп. Пенка Танева
659 722
tanneva@tu-plovdiv.bg
1222
Преподавател
преп. д-р Даниела Вълева
659 716
1216
Преподавател
преп. Надежда Гешанова
659 716
1216
Специалист
икон. Георги Георгиев
659 706
1206
Специалист
икон. Николай Катранджиев
659 715
1215